תכנית “חרדים באקדמיה”

תכנית חרדים באקדמיה של עמותת ידידות טורונטו מזמינה חרדים ללמוד לתואר במוסדות המובילים להשכלה גבוהה בישראל ולהשתלב בתעסוקה איכותית.

מטרת התכנית היא יצירת קבוצה אקדמית חרדית, רחבה באיכות ובכמות, התורמת לרווחתה הכלכלית של החברה החרדית ולפיתוחה של הכלכלה הישראלית.

התכנית מלווה בשש השנים האחרונות סטודנטים חרדים באמצעות מעטפת ליווי ייחודית הכוללת ייעוץ משלב הבחירה בתחום ומוסד הלימודים ועד לשלב מציאת העבודה בתחום. בוגרי התכנית השתלבו בהצלחה בשוק התעסוקה במשרות איכותיות.

לחצו כאן לפרטים נוספים, הרשמה וייעוץ באתר האינטרנט של “חרדים באקדמיה”.