Header-Madaim-Toshba

דו חוגי: התמחות במדעים ותושב”ע

הלימודים במסלול זה מעניקים: 1

תואר: תואר ראשון B.Ed “בוגר בהוראה” במדעים ותושב”ע (יסודי)
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות מדעים ותושב”ע ליסודי (א-ו)

תנאי הקבלה:

קבלה על סמך ציון משולב: ממוצע בגרות מעל 85, פסיכומטרי מעל 475, ציון מותאם 525 ומעלה
קבלה על סמך פסיכומטרי בלבד: ציון 600 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות
קבלה על סמך בגרות בלבד: ציון ממוצע 100 ומעלה
+ 5 יח”ל במקצוע מדעי (ביולוגיה/כימיה/פיסיקה/מתמטיקה וכדו’)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 98 ש”ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן: 12

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (33 ש”ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות בתושב”ע (26 ש”ש): סוגיות בתלמוד בבלי- נזיקין, סוגיות בתלמוד בבלי- אישות, מבוא לתושב”ע, יהדות ומדע, המנהג והתפתחותו ועוד (מתוכם 16 ש”ש מוכרים בישיבה).
לימודי התמחות במדעים (32 ש”ש): אקולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, ביולוגיה של התא, כימיה, מיקרוביולוגיה, מכניקה, יהדות ומדע, גנטיקה קלאסית, מבוא לאסטרונומיה, מבוא לביוטכנולוגיה ועוד.
ג. לימודי יסוד (7 ש”ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, אזרחות יהודית וישראלית, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא:

הקורס “כימיה כללית”

כימיה הוא מדע החומר והשינויים המתחוללים בו. הכימיה מהווה בסיס להבנת תכונות החומרים, תופעות ותהליכים המתרחשים בטבע, וכן משפיעה על הטכנולוגיה והחברה. קורס בסיסי זה נדרש להכרה של תחומי ידע נוספים בביולוגיה, מדעי סביבה ומדעי כדור הארץ. הקורס יינתן כהרצאות שילוו במעבדות, הדגמות ותרגול עצמי של הסטודנטים.
מטרות הקורס הן: הקניית מושגי יסוד במדעי החומר וכימיה, הכרת מבנה החומר ותכונותיו, הכרת הטבלה המחזורית וחוקיותה, היכרות עם תגובות כימיות המשנות את מבנה החומר, וחיזוק הקשר בין עקרונות הכימיה לתופעות יום יומיות ותופעות טכנולוגיות וסביבתיות.

הקורס “מדעי כדור הארץ”

קורס מדעי כדור הארץ נועד להעניק יידע וכלים ללמידה וניתוח תופעות ויחסי גומלין בין גורמים במרחבים הגיאוגרפיים על פני כדור הארץ, וביניהם לבין האטמוספרה. הקורס ממחיש תהליכי מחקר, הנחות יסוד והסקת מסקנות תוך הכרות עם שיטות מחקר. הקורס מקנה מושגים בסיסיים בחקר מערכת השמש בכלל וכדור הארץ בפרט, תוך פיתוח יכולות ללמידה עצמית והתנסות בכלי המחשה. הקורס מכיל תכנים, תיאוריות ותוצאות מחקר ממערכת השמש, תוך דגש על כדור הארץ- היווצרות, מבנה, חומרים ותהליכים. כמו כן, נלמדים תחומי האטמוספירה והאקלים: יסודות הקלימטולוגיה והמטאורולוגיה.