חינוך מיוחד

דו חוגי כללי: התמחות חינוך מיוחד

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed “בוגר בהוראה” בחינוך מיוחד
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות חינוך מיוחד לגילאי 6-21 (בין מסלולי) והוראה כוללת

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשכלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 90 ומעלה, 4 יח”ל אנגלית, 5 יח”ל במקצוע מוגבר
    בנים מתאימים עם 3 יח’ אנגלית או בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס’ הבנים שיתקבלו ע”פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה  כוללת 98-96 ש”ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (28 ש”ש) + 8 ש”ש לימודי הכשרה להתמחות שניה: תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות, חינוך מיוחד (26 ש”ש): אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים,הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם לקויות מוטוריות/עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות/ עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ עם לקויות שמיעה ועוד.
לימודי חטיבות: יהדות (15 ש”ש) וספרות/ מתמטיקה/ מדעים/ תנ”ך-מקרא (15 ש”ש).
ג. לימודי יסוד (12 ש”ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא:

הקורס “לקויות למידה”

בקורס זה הסטודנטים רוכשים ידע שיאפשר להם לאתר סימנים המעלים חשש ללקויות למידה הדורשים אבחון, שיקום וטיפול בביה”ס ובקהילה. בקורס זה ניתן דגש רב על איתור והעצמה של נקודות החוזק וסגנונות הלמידה של תלמידים עם ליקויי למידה.
נושאים אפשריים: הקושי בהגדרה ובאפיון של תלמידים עם לקויות למידה ומודלים המסבירים לקויות למידה, תוך דגש על מודלים אקולוגיים; אטיולוגיה, גורמי סיכון וחיסון, אבחון והתערבות על פי מודל RTI – מהנעשה בחו”ל ובארץ, לקויות למידה אקדמיות והתפתחותיות, שמונה המערכות – פרדיגמה של מל לוין, קשיים חברתיים של תלמידים עם לקויות למידה.

הקורס “תלמידים עם לקויות שמיעה: אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם”

“לקות בשמיעה’ מתארת ירידה בשמיעה בקרב ילדים ו/או מבוגרים, המופיעה בדרגות שונות, יכולה להיות מסוגים שונים (הולכתי או חושי-עצבי), להיגרם מסיבות שונות, ובתקופות שונות בחיים. אוכלוסיית התלמידים עם לקות השמיעה הטרוגנית מאוד מבחינת רמת הירידה בשמיעה, אופנוּת התקשורת, שיוך חברתי, סוג מכשירי ההגברה ועוד. בשנים האחרונות חלו פיתוחים משמעותיים ופורצי דרך בתחום עזרי ההגברה (לדוג’ שתל השבלול) שהביאו לשינוי משמעותי בשיקומם של ילדים ומבוגרים עם לקוי שמיעה. שינויים אלה גם העלו ומעלים דילמות מורכבות הנוגעות לחינוך ולשיקום אוכלוסייה זו. הקורס ידון בהרחבה בנושאים הכרוכים בהוראת תלמידים עם לקות שמיעה, הבנת לגבי קשיים התפתחותיים המאפיינים אוכלוסיית תלמידים זו, ודרכים לשילובה היעיל והמשמעותי בחינוך המכיל.
נושאים אפשריים: מושגי יסוד הקשורים ללקות השמיעה: כלים להערכת השמיעה, בדיקות שמיעה, אודיוגרמה, שימוש בעזרי הגברה אישיים וקבוצתיים, פיתוח כישורי האזנה-למידה שמיעתית; השלכות לקות השמיעה על ההתפתחות בתחומים: שפה ותקשורת, התפתחות קוגניטיבית והתפתחות רגשית-חברתית; התמודדות המשפחה בגידול ילד/ה עם לקוי-שמיעה; גישות לחינוך תלמידים עם לקוי-שמיעה; גישות תקשורתיות בחינוך תלמידים עם לקות שמיעה בישראל; תפקיד המטפל החינוכי (הגננת/המורה) בחינוך ילדים תלמידים עם לקות-שמיעה; היכרות עם אסטרטגיות הוראה ודרכים לקידום התלמיד עם לקות השמיעה; מבנה מערכת החינוך עבור ילדים עם לקוי-שמיעה.

סמינריון “התערבויות חינוכית לקידום תלמידים עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז”

בסמינריון זה נציג פרדיגמות שונות וגישות שונות להתערבויות חינוכיות, שיקומיות וטיפוליות בתלמידים עם הפרעות קשב וריכוז הלומדים במסגרות שילוב או בחינוך מיוחד, תוך דגש על מחקר פעולה של הסטודנטים על עבודתם עם תלמידים אלו תוך בחינה הוליסטית של תפקודם.
התערבות מקיפה לקידום תפקודם של תלמידים אלו דורשת שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע שונים בביה”ס ובקהילה. אלו תלויים בראש ובראשונה באיתור הקושי והיכולות ובהגדרת הברורה, תוך בירור לגבי מקורות הקושי, תחלואה נלווית ואופן התפתחותם. תעשה הבחנה בין מניעה לבין התערבות. הלמידה בקורס תתייחס להתערבות החל מרמת הפרט ועד לרמת המערכת החינוכית.