Header-Meztuyanim

התכנית למצוינים רג"ברקע

התכנית למצוינים רג”ב, או בשמה המלא ‘ראש גדול להוראה’ היא תכנית ייחודית לבני ישיבות מכל המגזרים לקראת הכשרה להוראה ולתעודת B.Ed. מטרתה של התכנית היא להעלות את רמת המורים בבית הספר הממלכתי דתי, ובתלמודי תורה החרדיים. דגש מרכזי בתכנית זו הנו שילוב ייחודי בין הכשרה להוראה במקצועות הקודש (תנ”ך ותושב”ע), ובין הכשרה להוראה במקצועות חול – הוראת המתמטיקה, מדעים וחינוך מיוחד. שילוב זה נועד לבסס את מעמדו של המורה בבית הספר כבעל פרופסיה מוביל בתחומו.
סטודנט בעל ציון פסיכומטרי גבוה (מעל 615) מוזמן להצטרף לתכנית. לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז התכנית מר שי מאמו בדוא”ל – shaim310@gmail.com.
אודות תוכנית רג”ב הארצית לחצו כאן.

רציונל – תכנית מצוינים

העידן המודרני, בו אנו מצויים, כולל בתוכו אתגרים חינוכיים רבים ומשמעותיים. הפיכתו של העולם לכפר גלובלי, שבו מחשבות, דעות ותפיסות עולם זורמות באופן חופשי ומהיר בין קצוות עולם, הופכת את החינוך למוסד מרכזי ומשמעותי, בחייהם של רבים. בצומת המפגש שבין דעות ותפיסות אלו ובין עולמו של התלמיד עומד המורה והמחנך. תפקידו של זה איננו מסתכם בניהולו של המצב הקיים, והציפייה ממנו היא לממש מנהיגות חינוכית המובילה את תלמידיו ובהמשך את בית הספר כולו.
הבוגר של התכנית למצוינים יהיה בעל תפיסת מסוגלות חיובית ומשפיעה, המסוגל להניע תהליכים מסורתיים וגם חדשניים, בהתאם לנדרש בבית הספר שבו הוא מלמד. זאת בנוסף להשפעה משמעותית מתוך עולמו הרוחני.

תכנית לימודים

  • תכנית הלימודים המוצעת כוללת הכשרה נוספת ייחודית במסלול המצוינים. הסטודנטים יקבלו הכשרה בנושא מנהיגות חינוכית, הכרת שיטת הוראה חדשות וגיבוש זהות מקצועית. הסטודנטים במסלול זה יקבלו אפשרות ללמוד חלק מהקורסים בצורה שונה מהמקובל. כל סטודנט יקבל התאמה אישית למסלול הלימודים שלו עפ”י אישור הנהלת המכללה והמל”ג.  במסגרת העבודה המעשית נדרש הסטודנט ל”הרחבה ייחודית” במטרה לאפשר גם התנסות שונה. כמו כן, נדרש הסטודנט להיות שותף לפרויקט חברתי, ליזום ולהוביל אותו. במהלך השנה ישתתפו הסטודנטים בסיורים לימודים בבתי ספר ובכנס ארצי. התכנית כוללת ארגון כנס שנתי במכללה.
  • השתתפות בסדנאות וקורס קיץ ייחודי למסלול.
  • בשנים א-ב, ידרשו משתתפי תכנית המצוינים להשתתף בפורום מצוינים ארצי, בתיאום עם רכז תכנית המצוינים.

זכאות – מה אני מקבל?

  • עניין והרחבת אופקים
  • לימודים בחינם
  • סיום לימודים מקוצר
  • גיוון בלימודים
  • הכשרה ייחודית