הרכב תכנית הלימודים

1. לימודי חינוך

בנוסף ללימודי הדיסציפלינה לומד הסטודנט לימודי חינוך בהתאם למסלול. לימודים אלו כוללים את היסודות העיוניים, לימודי מחקר ודידקטיקה ומתודיקה. 7
א. היסודות העיוניים של החינוך
היסודות העיוניים כוללים מבואות לפילוסופיה, לפסיכולוגיה לסוציולוגיה ולסטטיסטיקה ומתודולוגיה של החינוך, ונלמדים בזיקה להתנסות המעשית ותוך השלכה ישירה למעשה החינוכי ולתהליכי הוראה – למידה. הם מהווים את הבסיס לבניית שיקול הדעת הדידקטי, המתייחס למעגל התלמיד בהיבט הסוציו- פסיכולוגי שלו ולנגזרות ממטרות הפילוסופיה של החינוך.
ב. סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה
במסגרת זו יושם דגש על יישום ידע מתוך היסודות העיוניים, כולל הכנת עבודה סמינריונית בחינוך.
ג. לימודי דידקטיקה ומתודיקה
בלימודי דידקטיקה ומתודיקה הסטודנט נחשף לאספקטים היישומיים של הנושאים התיאורטיים הנלמדים בקורסי החינוך, בשילוב הידע הדיסציפלינרי הנרכש במסלולים ובחוגים השונים במכללה.

2. לימודי יסוד, הכשרות ומיומנויות

הקורסים בלימודי היסוד הנם לימודי העשרה המרחיבים את בסיס ההשכלה הכללית של הסטודנט ומעלים את רמתו האקדמית. בנוסף לאלה קיימים קורסים המקנים כלים מעשיים, המסייעים ללמידת הסטודנט ולתפקודו כמורה. בין הנושאים הנלמדים: הכרת המחשב, תקשורת ומולטימדיה, אנגלית ולשון.

3. הכשרה מעשית  6

החל מסמסטר ב’ של שנת הלימודים הראשונה סטודנטים המתמחים ב-2 דיסציפלינות מתחילים את העבודה המעשית בסמסטר א’ ולאורך השנתיים הבאות, כל המסלולים מלווים בהתנסות מעשית הכוללת התנסות בגנים ובבתי ספר יסודיים, בחטיבת הביניים ובבתי ספר לחינוך מיוחד, בהתאם למסלול. ההתנסות היא מסגרת שבה נוצרת האינטגרציה בין מקצועות החינוך והדיסציפלינות והטמעתם בתוך מעשה ההוראה. סטודנטים המתמחים במדעים משולבים בעבודה המעשית גם בגן המדעי המכללתי. סטודנטים הלומדים במסלול לחינוך מיוחד משולבים בעבודה מעשית במכון לאבחון וטיפול שבמכללה.

4. לימודי דיסציפלינות

כל סטודנט לומד קורסים דיסציפלינריים ברמה אקדמית, בהתאם למסלול ולהתמחות שבה הוא בחר. הדיסציפלינות הנלמדות במכללה הן: תושב”ע, מתמטיקה, מדעים, אנגלית וחינוך מיוחד. במסגרת לימודי הדיסציפלינה כל סטודנט יכין עבודה סמינריונית בתחום ההתמחות שלו.

5. סטאז’

בשנה ד’ על כל סטודנט ללמד במוסד חינוכי מוכר בהיקף של שליש משרה לפחות. אחריות על מציאת עבודה היא בידי הסטודנט בלבד. במסגרת שנה זו ימונה לו חונך או מקרב מורי בית הספר, אשר תפקידו לסייע לסטודנט בשנתו הראשונה בהוראה. עבודת הסטודנט תוערך פעמיים במשך השנה, ובמידה והוא יסיים את שנת הסטאז’ בהצלחה הוא יוכל לקבל רישיון עיסוק בהוראה ממשרד החינוך. לא ניתן לקבל רישיון עיסוק בהוראה ללא אישור על סיום מוצלח של שנת סטאז’. סטודנט שלא מוצא עבודה בשנה ד’ של לימודיו, יסיים את הלימודים העיוניים ויקבל תוארB.Ed ותעודת הוראה. כאשר הוא ימצא עבודה ויעבור בהצלחה את שנת הסטאז’ יוענק לו רישיון הוראה ממשרד החינוך.
שנת הסטאז’ מלווה בקורס “סדנת התמחות”. סטודנט שלא יעשה סטאז’ בשנה ד’ ילמד קורס אחר במקום זה. בעתיד, כאשר הוא יעשה סטאז’, הוא יחויב ללמוד את הקורס תמורת תשלום בנפרד.