בחירות לאגודת הסטודנטים!

סטודנטים יקרים!
כחלק מהכשרתכם להוראה ולהנהגה חינוכית וכחלק מחיי ואווירת הקמפוס במכללה, מוצעת לכם האפשרות להוביל, לקדם ולהשפיע באמצעות אגודת הסטודנטים.
חשוב מאד שהסטודנטים יטלו חלק בתהליך בנייה של גוף זה; הן בבחירות והן בהגשת מועמדות.

חברי אגודת הסטודנטים שבחרו לשנה”ל תשע”ט הם:

נדב טהר: nivtahar@gmail.com
אבי דהן: aviko360@gmail.com
דביר דלויה: deloyadvir@gmail.com