התנסות בהוראה

מדריכים פדגוגים

לחץ על שם המסלול המבוקש:

כללי | חינוך מיוחד | הגיל הרך | ספרות | מקרא | מדעים | אנגלית | מתמטיקה

התנסות בהוראה מסלול כללי

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
גב’ איתן סימה 054-2828223 s.eitan28@gmail.com
מר אלכסנברג ירון 052-7204510 aliza_a_@walla.com
גב’ ישרים נעמי 054-7692588 nomy@hemdat.ac.il
מר לרנר ידידיה 054-8033256 yedidya.lerner@gmail.com
מר מאמו שי 050-7303349 shaim310@gmail.com
מר שראל שי ניסים 054-6702317 shaysarel@gmail.com
מר עמר אילן 052-2294242 ilandyz@walla.co.il
גב’ פרגון כוכבה 052-5582182 cochavafa@gmail.com
הרב שרעבי אלדד 054-5669957 eldadsharabi@walla.com.il

התנסות בהוראה מסלול חינוך מיוחד

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
מר אזולאי יורם 054-9999999 yorama88@gmail.com
מר אלבז שלמה 050-6685312 elshlomo@gmail.com
גב’ בורוכוב אורית 052-3248089 oritibo@gmail.com
ד”ר בן לולו יוסף 054-4753814 ben_lulu@macam.ac.il
גב’ בן פורת אורנה 052-8903660 oranabenpo@walla.com
גב’ דביר מאיה 052-6727757 tsubari@post.bgu.ac.il
גב’ יפרח מרגלית 050-7641951 margoifrah@gmail.com
מר כהן אורי 054-4746822 uricohen@neto.net.il
גב’ עם שלם הדס 052-8903983 Das_Am@walla.com
מר עמר אילן 052-2294242 ilandyz@walla.co.il
גב’ פורת נילי
ד”ר קאים זאב 050-7880777 zeev.kaim@gmail.com

התנסות בהוראה מסלול הגיל הרך

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
גב’ אזרד רות 054-2015069 rutiazrad@gmail.com
גב’ דנינו ענבל 054-7770552
גב’ כולצקר סילביה 054-4599968 silvyayakol@hinuchm.k12.il
גב’ מנדלסון תרצה 050-9503999 tirzam9@walla.com
ד”ר פרגון- קדוש דינה 052-8717118 dinak@hemdat.ac.il
ד”ר צורן נעמה

התנסות בהוראה מסלול ספרות

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
ד”ר גואטה אסתר 052-3445990 dotish3@walla.com

התנסות בהוראה מסלול מקרא

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
ד”ר ארן ברוריה 050-7929165 bruria.aran@gmail.com
ד”ר זילברשטיין ירון 052-3969720 yaroir@walla.com
גב’ חזות עידית 050-9754015 idithazut@gmail.com
גב’ מורסיאנו ימית 054-9007224 yamityy@gmail.com

התנסות בהוראה מסלול מדעים

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
גב’ ארגמן רות 054-7820160 rutiat@mail.sapir.ac.il

התנסות בהוראה מסלול אנגלית

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
גב’ וייס חוה 052-2393180 head@zahav.net.il
מר שפנגלט יחיאל 052-5349083 mark.spanglet@gmail.com

התנסות בהוראה מסלול מתמטיקה

שם המדריך/ה טלפון דואר אלקטרוני
ד”ר אהרון חבקוק 050-2570464 havakuk2@gmail.com
גב’ גינזברג רחל 052-3968673 ginzberg@saad.org.il
גב’ יעקובסקי אולגה 052-8835774 olga.yakovsky@gmail.com
מר מלינקר זוהר 050-3703319 zoharmaliniak@gmail.com
מר סבן ישראל 052-3907039 israelsaban1@gmail.com