התנסות בהוראהבמסגרת ההתנסות המעשית מכשירה המכללה את הסטודנטים להוראה בפועל בכתה תוך התייחסות לעקרונות הפדגוגיים והדידקטיים אותם הם לומדים במסגרת הלימודים העיוניים. מטרת ההכשרה המעשית היא ליישם עקרונות אלה בעבודה השוטפת וליצור את החיבור בין התיאוריה למעשה. ההכשרה המעשית מתפרסת על פני 3 שנים כאשר בכל שנה מושם דגש על מטרות ויעדים מסוימים ההולמים את שלב ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים והתאמתם לשדה ההוראה.

התנסות בהוראה לתואר ראשון תכנית גברים

במהלך שלוש השנים הראשונות של ההכשרה להוראה מלווים הלימודים העיוניים בהתנסות מעשית בבתי ספר. ההתנסות המעשית מלווה במדריך פדגוגית מהמכללה וממורה מאמן ממערכת החינוך.
במהלך ההתנסות המעשית כל סטודנט צופה במאמן בעשיה החינוכית שלו ומתנסה בעצמה ביחידות הוראה. ההתנסות עצמה מלווה במשוב קבוצתי מהמדריך הפדגוגי ועמיתים להתנסות ומהמאמן.
כל התנסות ביחידת לימוד מחייבת הכנת מערך.
במקביל לסמסטר הראשון של ההתנסות המעשית לומדים במכללה קורס בדידקטיקה כללית אשר מהווה את הרקע העיוני לעבודה המעשית.
מכסת ימי ההתנסות היא יום בשבוע לאורך כל אחת מ-3 השנים.

מכסת שיעורי ההתנסות:

6 שיעורים בסמסטר.

בתום ההתנסות הסטודנט נבחן במבחן מעשי, (שיעור מבחן).
בסמסטר הראשון להתנסות בכל ההתמחויות הסטודנטים מתנסים בבי”ס יסודי או בישיבה באימון של מורים ליהדות ומחנכים.
החל מהשנה השניה לעבודה המעשית ההתנסות מותאמת להתמחות של הסטודנט.

מדריכים פדגוגים

לרשימת המדריכים הפדגוגים במסלולים השונים לחץ כאן

טפסים שימושיים להורדה

להורדת הטופס לחץ על שם הטופס המבוקש

טפסי שכר