היחידה לכניסה להוראה
תהליך הכניסה למקצוע ההוראה הוא מורכב ובעל השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה הן מבחינת נכונותו להתמדה בהוראה והן מבחינת גיבוש תפיסת תפקידו וזהותו המקצועית. מסלול מובנה של ליווי פדגוגי והערכה מקצועית מאפשר השתלבות טובה במערכת, עיצוב זהות מקצועית, הבניית מחויבות למקצוע ומניעת נשירתם של עובדי הוראה איכותיים.

תהליך הכניסה למקצוע ההוראה מורכב משלוש שנות העבודה הראשונות:

שנת ההתמחות בהוראה, שהיא השנה הרביעית ללימודי ההכשרה במכללה, ושתי שנות העבודה שאחריה.
במהלך שנת ההתמחות והשנתיים שלאחריה, משתלבים המתמחה והמורה החדש בעבודת הוראה בפועל בשכר, לצד תהליכי תמיכה והערכה מובנים.
תמיכה – באמצעות ליווי מקצועי של מורה חונך ומלווה ושל סדנת עמיתים במכללה.
הערכה – באמצעות הערכות מעצבות ומסכמות על העבודה. כל זאת, במטרה לסייע למורים חדשים בשלב כניסתם להוראה, וכדי להבטיח רמה נאותה של הנכנסים לעסוק במקצוע ההוראה בישראל.
עמידה בתהליך ההערכה בתום שנת ההתמחות, והצגת מסמכי תואר ותעודת הוראה – מזכים ברישיון לעיסוק בהוראה.
עמידה בתהליך הערכה לאחר שנת ההתמחות – מזכה במתן קביעות במערכת החינוך.

שנת ההתמחות

כללי

בנוסף לעבודתו בהוראה בבית הספר, ישתתף המתמחה בתקופת ההתמחות בסדנת התמחות שנועדה לדון ולברר סוגיות מעולם המתמחים. במהלך תקופה זו ילווה את המתמחה חונך וינחה אותו בעבודתו. תקופה זו מסתיימת בהערכה מסכמת, אשר בסמכותה ההחלטה לגבי המשך עבודתו של המתמחה במערכת החינוך כמורה חדש.

חובות שנת ההתמחות:

במסגרת תקופת ההתמחות יעסוק המתמחה בהוראה בהיקף של שליש מישרה לפחות ובהתאם למסלול
ולהתמחות שלו בהכשרה.
נוסף לכך יתקיימו ארבעת התהליכים הייחודיים המפורטים להלן:

  1. השתתפות המתמחה בסדנת התמחות המתקיימת במוסד להכשרת עובדי הוראה בהנחיית איש סגל מטעם המוסד
  2. ליווי מקצועי של המתמחה על ידי חונך, אשר עבר קורס הכשרה ייעודי לכך ומונה בראשית השנה על ידי מנהל בית הספר לחנוך את המתמחה
  3. מעקב מנהל בית הספר אחר עבודתו של המתמחה, בין היתר על בסיס דוחות החונך, צפייה בשיעורים ושיחות עם המתמחה במהלך השנה
  4. ביצוע תהליכי הערכה מעצבת והערכה מסכמת של תפקוד המתמחה בבית הספר, כדי לקבוע אם הוא עומד בדרישות ההתמחות.

סדנאות ההתמחות במכללה מתקיימות לאורך כל השנה האקדמית מסלול הבנות בימי שני בין השעות 15:45 ל-17:15 ולמסלול הבנים בימי ראשון ב21:00.
במקביל מופעלת במכללה סדנה מתוקשבת אשר ההרשמה אליה מותנת במרחק מגורים של מעל 50 ק”מ מהמכללה. למשתתפים בסדנה המתוקשבת ישנם 6 מפגשים במכללה שהם. שאר הפעילות נעשית בלמידה מרחוק.
הרשמה לסדנה זו מחייבת אישור מיוחד של רכז ההתמחות במכללה.

מורה מתחיל-שנה ראשונה ושניה להוראה

למידע אודות קורס ליווי ותמיכה לגננות ולמורים מתחילים לחצי כאן.

טפסים שימושיים להורדה

להורדת הטופס לחץ על הטופס המבוקש