Boys-Header2

סיוע כלכלי – מלגות והלוואות

שנה אקדמית ראשונה חינם

סטודנט במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום שהוא חייל או בוגר שירות לאומי, שסיים שירותו החל מ-1 בינואר 2010, זכאי למלגת שכר לימוד מלאה עבור שנת לימודיו הראשונה לתואר ראשון (בהתאם לפי חוק ועדת העבודה והרווחה “שנה אקדמית חינם”, החלטה בדבר לימודי חיילים משוחררים במוסד להשכלה גבוהה בפריפריה)‏.

מכתב זכאות להשתתפות בשכ”ל– למתקבלים ללימודים במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.
כתב התחייבות לשנת תשע”ה
– הורידו את הטופס, מלאו ומסרו למר יובל כהן.

מלגות מטעם המכללה

מלגת מדעים

הטבה ייחודית לנרשמים למסלול מדעים מלגה על סך 9,000 ש”ח (3,000 לשנים ב’, ג’, ד’).

תכנית מצוינים

 • התוכנית משלימה את שכר הלימוד של התלמיד לאחר שהעביר את ההלוואה מותנית.
 • הלוואה מותנית נוספת של 5000 ₪ לכל שנת לימודים.

לפרטים נוספים על תכנית המצוינים, לחצו כאן.

מלגת חבר מביא חבר

כסטודנט במכללה נשמח אם תמליץ עלינו למכריך. מועמד שבהליך הרישום דיווח על סטודנט שהמליץ לו על המכללה ונמצא מתאים לקבלה במכללה, יזכה את אותו הסטודנט במלגה.

 • עבור סטודנט ראשון תוענק מלגה בסך 400 ₪
 • עבור סטודנט למדעים או מצויינים תגדל המלגה ל600 ₪.
 • עבור סטודנט שני תגדל המלגה ל800 ₪
 • עבור סטודנט שני למדעים או מצויינים תגדל המלגה ל1200 ₪.
 • עבור סטודנט שלישי תגדל המלגה ל1200 ₪
 • עבור סטודנט שלישי למדעים או מצויינים תגדל המלגה ל1800 ₪.

מלגת מתו”ק על שם אוריה עמר ז”ל

פרויקט מתו”ק, בשמו המלא ‘מכללה תומכת קהילה’, מבוסס על תכנית שמטרתה ליצור מערך התנדבותי של הסטודנטים והסטודנטיות (להלן סטודנטים) ממכללת ‘חמדת הדרום’ בקהילה. החיבור בין המכללה לקהילה הוא אבן יסוד חשובה ומשמעותית במשנה החינוכית של המכללה, אשר נושאת את הדגל של מצוינות חברתית לצד מצוינות אקדמית.
המעורבות החברתית כמדיניות של המכללה, היא הבסיס ליצירת מחויבות של הסטודנטים לקהילה. פרויקט מתו”ק נועד להרחיב ולעגן מחויבות זו במערך מובנה של שיתוף פעולה בין הסטודנטים, המכללה והקהילה.

פרויקט מתו”ק מתנה קבלת מלגה (קרי : סיוע כספי הניתן לסטודנטיות ממקורות שונים דרך המכללה) במתן שעות התנדבות ותמיכה בקהילה בתחומים שונים: חברתי, לימודי, סיעודי ועוד. כאשר כל מאה שקלים שווה לשעת התנדבות.
המכללה רואה עצמה אחראית ליצירת הקשר בין הסטודנטים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, לבין הגורמים השונים בעיריות ובמועצות האזוריות בדרום. גורמים אלה יהיו אחראים על מתן הנחייה מקצועית לסטודנטים ולקיום מעקב שביעות רצון על פעילותם ההתנדבותית. המכללה תהיה אחראית על מתן אישור השתתפות בפרויקט לסטודנטים, קביעת גובה המלגה וקביעת שעות ההתנדבות בהן יחויבו הסטודנטים.

מלגת מתו”ק נקראת על שם אוריה עמר ז”ל. נערה מיוחדת במינה בעלת רגישות חברתית סביבתית יוצאת דופן. עשיית חסד ועזרה לזולת היא דרך הולמת לזכור את אוריה.

להורדת טופס ההרשמה לחץ כאן, מלא והעבר לידי מר יובל כהן, מזכירות בנים.

הלוואה מותנית ומועדפת

הלוואות אלה ניתנות על-ידי הגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך כחלק ממערך מסייע לסטודנטים וסטודנטיות (להלן סטודנטים) הלומדים לתואר ראשון “בוגר בהוראה” B.Ed, ללומדים תעודת הוראה ולסטודנטים בתכנית הסבת אקדמאים להוראה במכללת חמדת הדרום. יש לראות בהלוואה זו הלוואה בנקאית לכל דבר שתעמוד לפירעון אם הסטודנט לא יעמוד בתנאי ההלוואה או אם יפסיק את לימודיו מסיבה כלשהיא.

סטודנט הזוכה בהלוואה, יחויב להתמיד בלימודיו עד לסיומם ולעבוד בהוראה, בתחום התמחותו, מיד עם סיום לימודיו. כל שנת הלוואה מחייבת שנת עבודה בהוראה. בתום ארבע וחצי שנים ממועד סיום הלימודים מתבצע דיון בהפיכת ההלוואה למענק. סטודנט שלא עמד בתנאי ההלוואה, יחויב להשיב את ההלוואה.

 • הלוואה המותנית: הלוואה מותנית רגילה הניתנת לתלמידים סדירים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. גובהה נקבע על ידי משרד החינוך.
 • הלוואה מותנית מועדפת: מיועדת לסטודנטים בשנים א’-ג’ הלומדים מקצועות נדרשים: אנגלית, מדעים ומתמטיקה (מקצועות התמחות מועדפים נקבעים מידי שנה ע”י משרד החינוך). גובה ההלוואה עומד על 5,800 ₪.
 • הלוואה מותנית מועדפת למצויינים: סטודנט שהתקבל לתכנית המצוינים “ראש גדול בהוראה” זכאי להלוואה מותנית מועדפת בנוסף למלגה משלימה המכסה 100% משכר הלימוד.

בקשות להלוואה מוגשות במזכירות אקדמית מיד עם הייעוץ ובניית המערכת. סטודנט שתאושר בקשתו להלוואה מותנית יידרש לחתימת שני ערבים בבנק. סטודנט שלא אושרה בקשתו להלוואה יכול לערער על כך. לא מובטחת היענות משרד החינוך לכל בקשה. להורדת טופס ערעור לחצו כאן.

מלגות חיצוניות

מכללת חמדת הדרום מפרסמת לרווחת הסטודנטים מלגות שונות רלוונטיות. המלגות ניתנות על ידי קרנות חיצוניות על פי שיקול דעתן, גובה המלגה ותנאי הקבלה לקרן, תלויים במדיניות כל קרן בלבד. מלגות אלו יוגשו באופן עצמאי על יד הסטודנטים.
לחצו על שם המלגה לקבלת פרטים רלוונטיים באתר המלגה.

 • מלגת אימפקט– מלגה לחיילים לוחמים משוחררים בגובה 4,000 דולר לשנה תמורת התנדבות למען הקהילה. המלגה מיועדת למימון שכר לימוד ולהוצאות נלוות, והיא ניתנת למשך כל תקופת הלימודים (עד ארבע שנות לימוד).
 • תכנית חרדים באקדמיה- ידידות טורונטו (סטודנטים בנים)- התכנית מעניקה מעטפת ליווי ייחודית הכוללת ייעוץ משלב הבחירה בתחום ומוסד הלימודים ועד לשלב מציאת העבודה בתחום. מלגה בגובה 4,000 ₪ לעומדים בתנאי הקרן.
 • מלגות מפעל הפיס– 1. מלגה תלת שנתית בגובה עד 30,000 ₪ למשך 3 שנים רצופות 2. מלגה חד שנתית בגובה 10,00 ש”ח. המלגות תמורת התנדבות בקהילה.
 • קרן גרוס– מלגה לקידום חיילים משוחררים תמורת התנדבות בקהילה (בהיקף של 80 שעות במהלך כל שנת הלימודים).
 • פר”ח– פרויקט חונכות ארצי לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. מלגה ע”ס 5200.
 • סחל”ב– פעילות בבתי הספר/ גנים (4 ש”ש) תמורת מלגה בסך 60% משכר הלימוד באותה שנה.
 • חינוך לפסגות– מלגת לימודים תמורת פעילות שבועית (4 ש”ש) בבתי ספר.
 • קרן אייסף– סטודנטים המתקבלים לחברות בקרן יזכו למלגות במשך כל לימודיהם האקדמיים מתואר ראשון ועד לפוסט דוקטורט, תמורת פעילות בקהילה ומעורבות חברתית ועמידה בתנאי הקרן.
 • קרן מלגות שליד הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו– מלגה הניתנת לסטודנטים וסטודנטיות מעוטי-הכנסה (ללא הבדל ארצות מוצא הוריהם).
 • מלגת היאס– מלגה המיועדת לסטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל משנת 2005 וכן בפני סטודנטים שעלו מאתיופיה החל משנת 1990. גובה המלגה עומד על 2500 דולר.
 • עמותת איילים- עמותה שמיישבת סטודנטים בנגב ובגליל, ומעניקה מלגת לימודים של 10,000 ₪ לכל שנה. המלגה מותנית במתן 300 ש”ש שעות התנדבות בקהילה.
 • ק.מ.ח–  קרן פילנתרופית שמטרתה מתן פתרון כוללני למצוקה הכלכלית בקרב הציבור החרדי, באמצעות מגוון פתרונות לאברכים חרדים היוצאים ללימודים לצורך פרנסתם. הקרן מציעה מערך מקצועי של ייעוץ והכוון ללימודים מקצועיים ואקדמיים, מתן מלגות והלוואות ללימודים, באמצעות הפנייה למגוון קורסים ותארים בהתאמה אישית.

הערות:

 1. קיימות מלגות נוספות ורבות מסוגים שונים- מלגות לפי ארץ מוצא, מלגות של רשויות מקומיות ועוד. אותן תוכלו למצוא בשני האתרים הבאים לדוגמא: אתר לימודים ואתר מלגות.
 2. מומלץ לעקוב אחר קטגורית “מלגות” תחת “חדשות ועדכונים” באתר המכללה- שם מתפרסמות במהלך השנה מלגות עדכניות.